Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel

Het vijfde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijnen biedt ruimte voor zgn. equivalente maatregelen: maatregelen waarbij gebruiksnormen verhoogd kunnen worden zonder dat de milieukwaliteit verslechterd.

Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van N-bijmestsystemen voor aardappel en gebruik als equivalente maatregel. Een theoretische verkenning laat zien dat ideale N-bijmeststystemen die voor verschillende groeiomstandigheden de juiste N-gift geven een iets lager N-overschot geven (enkele kg’s) ten opzichte van bemesting volgens een vaste totale gift. Evaluatie van proeven zien dat N-bijmestsystemen mogelijk besparingen ten opzichte van de N-bemestingsrichtlijn veelal goed konden aangeven, maar situaties met een hogere optimale N-gift niet. Daarmee heeft gebruik van N-bijmestsystemen als equivalente maatregel momenteel onvoldoende perspectief.

Auteur(s): F.J. de Ruijter, J.J. Schröder, W.C.A. van Geel (Wageningen Plant Research) en Romke Postma (NMI)

Opdrachtgever: Brancheorganisatie Akkerbouw

Het uitgebrachte rapport kunt u hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776