N-advies op nieuwe leest

Grasland bevat veel organische stikstof (N) in de wortelzone. Door afbraak van organische stof (mineralisatie) komt een deel van deze N beschikbaar (Hassink, 1995) voor het gras.

In het huidige N-advies wordt hier beperkt rekening meegehouden door via grondonderzoek de totale hoeveelheid N (N-totaal) te meten. Hieruit wordt het N-leverend vermogen (NLV) van de bodem afgeleid. Dit vormt de basis voor het N-advies. Dit advies, in 1998 geïntroduceerd, was een eerste stap in de goede richting.

Aan het einde van het project is een nieuw stikstofbemestingsadvies voor grasland en maïsland operationeel. Hiermee kan veel nauwkeurig op opbrengst en kwaliteitsdoelstellingen worden gestuurd. Daarmee is bijvoorbeeld een constanter RE-gehalte in gras te realiseren. Tegelijk is er minder risico van residuele stikstof in het najaar, zodat op deze manier het risico van stikstofuitspoeling afneemt.

Auteurs:  Gerard Ros, Laura van Schöll, Wim Bussink

Download hier het rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096