Het gebruik van organische bodemverbeteraars in relatie tot het mestbeleid

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft in het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aangegeven dat hij na wil gaan hoe bodemverbeterende maatregelen op landbouw-bedrijven kunnen worden bevorderd, onder andere door ‘te bezien hoe het gebruik van bodemverbeteraars op verantwoorde wijze kan worden bevorderd’. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag pro-actief meedenken met de overheid over de wijze waarop dat kan worden vormgegeven. In dat kader heeft de VA aan het Nutriënten Management Instituut (NMI) gevraagd in een bureaustudie een aantal zaken nader te verkennen. Het betreft de volgende zaken:

• De wijze waarop N-verliezen bij de toepassing van bodemverbeteraars wordt berekend in het WOG-WOD model (dat wordt gebruikt ter onderbouwing van gebruiksnormen) in vergelijking met andere modellen, zoals een uitspoelingsmodel op basis van het MINIP-model.
• Consequenties van een mogelijke verhoogde vrijstelling van het gebruik van bodemverbeteraars voor de aanvoer van effectieve organische stof (EOS).

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776