Advances in micronutrient fertilization recommendations

In de afgelopen decennia is het belang van micronutriënten voor de landbouw steeds duidelijker geworden. Daarnaast is het ook duidelijk geworden dat bemesting met micronutriënten een delicate kwestie is waarin er slechts een kleine marge bestaat tussen een tekort en toxiciteit. Er is nog steeds een wereld te ontdekken in termen van een beter begrip, ontwikkeling van meetmethodieken en voorspellen van de beschikbaarheid van micronutriënten in de bodem en de vertaling naar bemestingsadviezen.
In 2010 is een STW-project gestart onder de titel: “Micronutriënten management voor een Duurzame Landbouw en Milieu: Een nieuwe innovatieve benadering”. Twee promovendi waren betrokken van de afdeling Bodemkwaliteit van Wageningen Universiteit. Het onderzoek is in de zomer van 2016 afgerond en had als doel om vanuit een beter inzicht in het gedrag van de elementen borium (B), koper (Cu), selenium (Se) en mangaan (Mn) in de bodem, de Nederlandse micronutriënten bemestingsadviezen te verbeteren. NMI was betrokken bij het toezicht op dit AIO onderzoek en de benutting van de resultaten. De NMI-activiteiten zijn uitgevoerd in opdracht van Productschap Zuivel.
Voorliggende rapport bevat aanbevelingen om de huidige Nederlandse micronutriënten bemestingsadviezen te verbeteren voor de elementen B, Cu, Se, Mn. De onderbouwing van deze aanbevelingen is afgeleid uit een compilatie van wetenschappelijke literatuur, de belangrijkste bevindingen van het STW-project in combinatie met enkele empirische gegevens uit de recente pot en veldproeven (WUR en NMI) die zijn uitgevoerd voor de gewassen gras, maïs en tarwe.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329