Selenium fertilization strategies for bio-fortification of food: an agro-ecosystem approach

Hoewel het mondiale belang van selenium (Se) -deficiëntie al tientallen jaren wordt erkend, zijn er geen strategische Se-bemestingsinterventies ontwikkeld die agro-ecosysteemspecifieke omstandigheden aanpakken. Dit onderzoek heeft tot doel dergelijke strategieën te identificeren op basis van een inventarisatie van productie-ecologische factoren die de potentiële impact van Se-meststoffen op de gewasprestaties en voedingswaarde bepalen.

Lees hier een in februari 2016 in Plant & Soil gepubliceerd artikel van Gerard Ros, Debby van Rotterdam en Wim Bussink (allen NMI) en P.S. Bindraban (Virtual Fertilizer Research Center Washington)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812