Reducing NH3 emissions from cattle slurry by (biological) acidification (aanzuren) experimental proof and practical feasibility

De uitstoot van ammoniak (NH3) van melkveebedrijven moet in de nabije toekomst worden teruggedrongen. In een recente deskstudie in opdracht van het Nederlandse Zuivelbestuur heeft NMI het potentieel van biologische verzuring van melkveedrijfmest onderzocht om de NH3-emissie uit stallen en na toediening te verminderen. Als vervolg hierop richt dit onderzoek in opdracht van het College Zuivel en het Ministerie van Economische Zaken zich op kleinschalige experimenten om meer inzicht te krijgen in de potentie van biologische verzuring en de economische perspectieven. Op basis van deze resultaten wordt de technische en economische haalbaarheid geëvalueerd om deze techniek op te schalen. Het onderzoek was een gezamenlijke inspanning van het NMI en Wageningen UR Livestock Research. Met dr. Wenzl van Raumberg Gumpenstein, waar ook een project over biologisch aanzuren loopt, was er een informatie-uitwisseling.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096