Mogelijkheden en waarde van alternatieve meststoffen in de akkerbouw

De laatste jaren komen er in toenemende mate producten op de markt die afkomstig zijn uit mestscheidings- en mestbewerkingsinstallaties, luchtwassers en industriële productie (bijvoorbeeld uit de voedingsindustrie). Het betreft zowel vloeibare als vaste producten.

Deels hebben deze producten een toelating gekregen om ingezet te worden als meststof, deels worden ze ook toegepast zonder toelating. Van belang is vast te stellen wat de landbouwkundige waarde van deze producten is en of deze producten een goedkoper alternatief kunnen zijn voor de gangbare meststoffen.

Lees hier een verschenen factsheet over dit onderwerp en download hier de bijbehorende bijlage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096