Naar een herziening van kali-advies grasland

Om een maximaal rendement van de N- en P-bemesting op grasland te krijgen dient de voorziening met andere nutriënten in orde te zijn. Naast N en P is K direct van invloed op de grasopbrengst. Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn. Tegelijkertijd dient een te hoog aanbod van K, waardoor het gras een te hoog kaligehalte krijgt, te worden voorkomen. Dit heeft een negatief effect op de diergezondheid (zachtere klauwen, waardoor meer klauwproblemen en bij het afkalven meer zucht in de uiers). Een te hoog K-gehalte geeft een verlaagd Mg-gehalte en leidt tot een verhoogd risico van melkziekte en bij een ernstig Mg-tekort tot kopziekte.

Download hier het uitgebrachte rapport

Auteur(s): Dr.ir. D.W. Bussink (NMI), Dr.ir. L. van Schöll (NMI), Ing. H. van der Draai (NMI), Ir. J.C. van Middelkoop (Wageningen UR Livestock Research), Ing. G. Holshof (Wageningen UR Livestock Research)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096