Naar een nieuw fosfaatbemestingsadvies in de akkerbouw

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en hoe dit in de tijd vrijkomt. Dit om de in de akkerbouwpraktijk toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

Recent is een grondonderzoeksystematiek ontwikkeld die een beter inzicht geeft in het gedrag van fosfaat in grond. Daarmee is het mogelijk om aan te geven hoeveel fosfaat direct beschikbaar is (op basis van P-CaCl2), hoe snel er na geleverd kan worden (op basis van de ratio P-AL over P-CaCl2 en wat de nalevercapaciteit voor fosfaat is (op basis van P-AL). Doel van deze studie is om een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw te ontwikkelen, in eerste instantie voor aardappelen.

Opdrachtgever: Productschap Akkerbouw

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096