Inventarisatie, toepasbaarheid en klimaateffecten van producten van mest

De akkerbouw krijgt de komende jaren te maken met een toenemende stroom van producten uit be- en verwerkte dierlijke mest.

De afgelopen jaren zijn deze producten vooral gebruikt in onderzoeksprojecten. Daardoor is de toepassing tot nu toe kleinschalig en experimenteel. Door beleidsvoornemens op dit terrein zal dit de komende jaren waarschijnlijk snel veranderen en zullen producten van mestverwerking op veel grotere schaal beschikbaar komen.

Dit project maakt deel uit van het Masterplan Mineralenmanagement (MMM). Het MMM is een initiatief van LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en het Productschap Akkerbouw. Binnen het MMM voeren diverse partijen gezamenlijk onderzoeks- en voorlichtingsprojecten uit op het gebied
van bodem, bemesting en water.

Download hier het uitgebrachte rapport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776