Bodemstructuur en bodemverbeteraars

Wat is de waarde van bodemstructuurverbeteraars? Dit was de centrale vraag in een meerjarig onderzoek op 5 locaties waar de werking van diverse producten werd getoetst. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met PPO en anderen. Het project is gesubsidieerd door Productschap Akkerbouw, Provincie Flevoland en anderen.

De bodemstructuur van akkerbouwpercelen verslechtert. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), meer piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw worden gezien als de belangrijkste oorzaken. Bodemstructuurverbetaars kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodemstructuur.

Lees hier de uitgebrachte nieuwsbrieven van dit project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096