Samenstelling dierlijke mest

De samenstelling van dierlijke mest verandert onder invloed van de bedrijfsvoering en van de gebruiksnormen. In 2011 is de gemiddelde mestsamenstelling per diersoort geactualiseerd.

Deze geactualiseerde samenstelling en de achtergronden ervan zijn vermeld in Rapport 1 van de CBGV ‘Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen’.

Download hier het uitgebracht rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096