Factoren en protocol voor inzetbaarheid sensoren

De landbouw in Nederland heeft zich de afgelopen decennia snel ontwikkeld en daarbij nemen nieuwe technieken om efficiënter en duurzamer te produceren een belangrijke plek in. Binnen het Programma Precisie Landbouw wordt daarom actief gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van precisie-landbouwtechnieken die inspelen op specifieke lokale omstandigheden binnen bedrijven en percelen. Het gebruik van gewassensoren om gewasontwikkeling en nutriëntenopname te volgen via sensoren op de trekker is daarvan een actuele toepassing.

In het groeiseizoen van 2012 is het praktische veldwerk van het PPL project ‘ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor het bijmesten van gewassen (075)’ uitgevoerd.

Auteur(s): Gerard Ros, Gert Jan Ouwehand, Wim Bussink

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812