Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden

Wereldwijde schaarste van voedingsstoffen is dichterbij dan algemeen gedacht. Dergelijke schaarsten zullen gevolgen hebben voor gewasopbrengsten en volksgezondheid.

Voor Nederland en Europa zullen dergelijke tekorten ook geopolitieke risico’s met zich meebrengen in de vorm van een te sterke afhankelijkheid van grondstofrijke landen.
NMI heeft meegewerkt aan een studie van Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving. Doel van deze studie is om vast te stellen hoe urgent een mogelijk wereldwijde schaarste van micronutriënten is, in de nabije en verre toekomst. Voorts is onderzocht wat de gevolgen zijn van deficiënties van micronutriënten voor gewassen, voor vee en voor de mens. Tenslotte worden voorstellen gedaan voor beleid, voor de landbouwpraktijk en voor het onderzoek in Nederland en Europa.

Download hier het uitgebracht rapport; hier de achtergrondrapportage en hier een in Trouw verschenen artikel van mei 2012

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096