Betere voorziening van vee met mineralen en spoorelementen

Mineralen en spoorelementen zijn belangrijke voedingsstoffen voor een goede productie en gezond vee. Met name zink en koper zijn echter ook zware metalen, waarvan het overschot beperkt dient te worden in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Om de voorziening beter op de behoefte van het vee af te stemmen heeft NMI in opdracht van Productschap Zuivel de Spoorwijzer ontwikkeld.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096