Ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor het bijmesten van gewassen

In Nederland worden gewassensoren nog niet breed toegepast. Om deze sensoren als een operationele techniek in de agrarische sector in te kunnen zetten, is het cruciaal om de betrouwbaarheid van bestaande algoritmes (die een vertaalslag maken van de gemeten gewasreflectie naar een locatiespecifiek bemestingsadvies) te testen of nieuwe algoritmes te ontwikkelen. Gebaseerd op deze literatuurstudie zijn een aantal aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling, validatie en evaluatie van gewassensoren.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812