Mestsamenstelling in Adviesbasis Bemesting Grasland en Voedergewassen

Op verzoek van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) onderzocht BlggAgroXpertus in 2011 of er aanleiding was om de gegevens over de samenstelling van mest te actualiseren. De analyse had betrekking op monsters uit de periode januari 2008 tot en met maart 2010. De resultaten van de analyse zijn op 3 mei 2011 in de vergadering van de CBGV besproken en vastgesteld. Dit rapport is de weerslag van die besluitvorming.

Auteur(s): D.J. den Boer, A.J. Reijneveld,  J.J. Schröder, J.C. van Middelkoop

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096