Naar een advies voor fosfaatbemesting op nieuwe leest; deel 1 snijmaïs

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft in 2006 geconcludeerd dat het advies voor snijmaïs niet langer voldoet, omdat het is gebaseerd op aardappelproeven en het advies vaak hoger is dan toegestaan is op basis van het P-gebruiksnormenstelsel. Om scherper te kunnen bemesten met fosfaat dient zowel de directe beschikbaarheid, de nalevercapaciteit en snelheid bekend te zijn. Het fosfaatadvies voor maïs is gebaseerd op één bepalingsmethode Pw. Daarmee kan of de nalevering of de directe beschikbaarheid worden bepaald, maar niet beiden. Fundamenteel onderzoek gestart in 2003 naar desorptiegedrag van fosfaat geeft aan dat de P-dynamiek via twee routinematige methoden van grondonderzoek, PAL en P-CaCl2 is te beschrijven. Daarbij is P-CaCl2 een maat voor de directe beschikbaarheid en de ratio PAL/P-CaCl2 een maat voor het nalevergedrag.

Download hier het rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096