Notitie betreffende het belang van borium in maïs

Deze notitie geeft een overzicht van het nut en belang van boriumbemesting in maïsteelt, inventariseert de ontwikkeling van de boriumtoestand op maïsland en de mogelijkheden om borium te bemesten bij maïsteelt. Ook wordt het huidige boriumadvies geëvalueerd.

Download hier de door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen uitgebrachte notitie, geschreven door Gerard Ros en Dirk Jan den Boer van het NMI

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812