Naar een zwavelbemestingsadvies voor maïsland

Op basis van een bureaustudie is vastgesteld dat op ruim 50 procent van de snijmaïspercelen op zand- en lössgrond de zwavelvoorziening te laag zou kunnen zijn voor een optimale opbrengst. Via depositie van zwavel (S), nalevering van S door de bodem en aanvoer via mest wordt minder aangevoerd dan snijmaïs nodig heeft voor een optimale groei en opbrengst. Er is daarom tweejarig onderzoek gestart op proeflocaties in de praktijk om vast te stellen wanneer en hoeveel S-bemesting nodig is en of er verschillen tussen S-meststoffen te verwachten zijn.

Het doel van de studie is vast te stellen:

  • wanneer S-tekorten in snijmaïs optreden; en
  • welke aanvullende S-bemesting nodig is om een adequate S-voorziening te waarborgen.

Een afgeleide vraag was daarnaast:

  • zijn er verschillen in werking tussen diverse S-meststoffen.

Auteur(s): Wim Bussink, Harm van der Draai, Laura van Schöll

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096