Organische stof balans

Het gebruik van dierlijke mest neemt af. Daardoor kan op termijn de bodemvruchtbaarheid verminderen. Dierlijke mest levert, behalve de mineralen stikstof ( N ) en fosfor (P) ook organische stof en spoorelementen. Organische stof verhoogt niet alleen de bodemvruchtbaarheid, maar draagt ook bij aan een goede bewortelbaarheid en aan het vochtleverende vermogen van de grond.

Het organische stofgehalte is daarom van wezenlijk belang. Daar hoort een belangrijke kanttekening bij: niet alle organische stof is bruikbaar om het organische stofgehalte van de bodem op peil te houden. De organische stof die binnen één jaar verteert, levert wel voedingsstoffen, maar ze draagt niet bij aan het organische stofgehalte. Effectief is alleen die organische stof die na één jaar nog in de bodem aanwezig is. Daarom heet dit de effectieve organische stof (afgekort e.o.s.).

Het is van belang om in beeld te krijgen hoeveel e.o.s. beschikbaar is. Daarvoor is een organische stofbalans een handig hulpmiddel. Daarmee is het mogelijk om de toestand van de bodem voor organische stof te beoordelen. Zo’n balans kan op zowel op perceelsniveau als voor het hele bedrijf worden opgesteld. In beide gevallen is het nodig om de aanvoer en de afvoer bij te houden.

Download hier het werkblad OS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776