Inventarisatie klimaatvriendelijke kunstmest

Agentschap NL heeft NMI verzocht een inventarisatie uit te voeren naar de emissies van broeikasgassen bij de productie en het gebruik van kunstmest in de ATV-sectoren in Nederland.
De eerste, voorlopige, resultaten van onderzoek naar productie en gebruik van mineralenconcentraten wijzen uit dat het gebruik van mineralenconcentraten op kleigrond als kunstmestvervanger van KAS niet gunstig is voor de beperking van broeikasgassen bij toediening. Op zand- en veengronden is de lachgasemissie van mineralenconcentraten ongeveer gelijk aan die van KAS. Omdat mineralenconcentraten vooral ammonium bevatten lijkt de meststof geschikt voor gebruik in het voorjaar. De stikstofwerking van mineralenconcentraten is lager dan van KAS, zowel op grasland als bouwland.

Auteur(s): Tonnis A. van Dijk en Martien de Haas

Download hier de samenvatting en conclusies en hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096