Interactie tussen N en K op grasland. Herziening kali-advies gewenst?

Om een maximaal rendement van de door gebruiksnormen beperkte stikstof (N)- en fosfaat- (P2O5) bemesting op grasland te krijgen dient de voorziening met andere nutriënten in orde te zijn. Naast N en P zijn kalium (K) en ook zwavel (S) direct van invloed op de grasopbrengst. Voor een optimale grasgroei moet K op het juiste moment in voldoende mate aanwezig zijn.

Download hier het uitgebrachte rapport

En download hier de samenvatting en conclusies van hetrapport “Herziening K-advies grasland; analyse database”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096