Uitmijnadvies t.b.v. natuurontwikkeling in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

De Dienst Landelijk gebied is in een aantal polders ten zuidoosten van Dordrecht bezig met het ontwikkelen van plannen voor de ontwikkeling van natte natuur. Landbouwgronden zullen worden omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden: de Nieuwe Dordtse Biesbosch. NMI is gevraagd de perspectieven van verschralen en/of uitmijnen in het gebied te verkennen.

Lees hier de samenvatting en conclusies van het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776