Naar een nieuwe Na-behoefte norm voor melkvee en verantwoorde Na-bemesting op grasland

NMI en ASG hebben in een gezamenlijke studie in opdracht van Productschap Zuivel daarop onderzoek uitgevoerd i) voor de ontwikkeling van een nieuw Na-bemestingsadvies op basis van monitoring en praktijkproeven en ii) voor het bepalen van het optimale Na-gehalte in gras voor een maximale grasopname via een gerichte voederproef.

Auteus(s): D.W. Bussink (NMI), H Valk (ASG), R.B. Bakker (NMI), H. Klop (ASG)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096