Beter waterbeheer en -kwaliteitsmanagement begint op de akker

Vanuit het chemisch en biologisch gedrag van de bodem zijn er gerichte aangrijpingspunten om te sturen op een verbetering van de bodemstructuur. Deze benadering is nieuw. NMI heeft in samenwerking met de Sectie Bodemkwaliteit van Wageningen Universiteit daartoe een oriënterend onderzoek uitgevoerd gericht op:

  • nieuwe oplossingsrichtingen om de bodemstructuur blijvend te verbeteren;
  • verkenning van mogelijkheden om de waardering van de boer voor de bodemstructuur te relateren aan bodemparameters, perceelshistorie en bedrijfsvoering (enquête en grondonderzoek); en
  • uitwerking van praktisch uitvoerbare maatregelen op de akker om de bodemstructuur te verbeteren.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096