Naar een richtlijn voor de N- en P-bemesting van sportvelden met minimale uitspoeling

Management samenvatting van rapport 1210-I “Naar een richtlijn voor de N- en P-bemesting van sportvelden met minimale uitspoeling”

Auteur(s): ir. R. Postma; dr.ir. D.W. Bussink

Download hier de samenvatting