Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij

In dit rapport is een studie beschreven naar de mogelijkheden van het bewerken van rundveemest op de boerderij tot kunstmestvervangers. Het doel van deze studie is het verminderen van de mestafvoer, waardoor de prijzen voor mestafzet mogelijk zullen dalen. Daarnaast het benutten van een deel van de bewerkte mest als kunstmestvervanger, waardoor minder kunstmeststoffen behoeven te worden aangekocht.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096