Bewerken rundveemest tot kunstmestvervangers; perspectieven voor de melkveehouderij

In dit rapport is een studie beschreven naar de mogelijkheden van het bewerken van rundveemest op de boerderij tot kunstmestvervangers. Het doel van deze studie is het verminderen van de mestafvoer, waardoor de prijzen voor mestafzet mogelijk zullen dalen. Daarnaast het benutten van een deel van de bewerkte mest als kunstmestvervanger, waardoor minder kunstmeststoffen behoeven te worden aangekocht. De mogelijkheden en perspectieven zijn beschreven bij de huidige definitie van een kunstmestvervanger en bij  een ruimere definitie. Bij de huidige definitie moet de werking van de nutriënten vergelijkbaar zijn met die van kunstmest en mag het product weinig of geen organische stof bevatten. Bij de ruimere definitie is ervan uitgegaan dat 80 procent van de dunne fractie van mest wordt aangemerkt als kunstmestvervanger en 20 procent als dierlijke mest. De studie is gefinancierd door het Productschap Zuivel en heeft betrekking op bestaande technieken.

Auteur(s): D.J. den Boer, T.A. van Dijk, H. van der Draai

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096