Bodembeheer op akkerbouwbedrijven in relatie tot het mineralenbeleid

Het gebruik van mineralen (stikstof en fosfaat) in de landbouw wordt wettelijk gereguleerd door een stelsel van gebruiksnormen. De komende jaren worden de gebruiksnormen verder aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor het bodembeheer via o.a. de gebruiksmogelijkheden van organische mest. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is in onderhavige bureaustudie gekeken naar de gevolgen van het mineralenbeleid voor het bodembeheer op akkerbouwbedrijven. Deze studie is een basis voor verder onderzoek met betrekking tot een duurzaam bodembeheer in de akkerbouw.

Auteur(s): W. van Dijk (PPO), P.H.M. Dekker (PPO), R. Postma (NMI), S.W. Moolenaar (NMI)

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776