Mineralenvoorziening rundvee via Voerspoor of Bodem- en Gewasspoor

Mineralen en spoorelementen zijn belangrijk voor gewasgroei en diergezondheid. Elementen als
Mg, Na, Zn, Cu, Co en Se zijn niet snel beperkend voor de gewasgroei, maar ze zijn vooral van belang voor de voorziening van het vee met deze nutriënten. In onderzoek en praktijk bestaat er
een verschil van inzicht over hoe graasdieren optimaal te voorzien met mineralen en
spoorelementen. Moet dit nu via het bodem- en gewasspoor met op maat bemesting voor hogere gewasgehalten of via het voerspoor (krachtvoeders, mineralenmengsels of likstenen)? Het gevolg
is dat op veel melkveebedrijven zowel bemesting als een ruime suppletie wordt toegepast. Dit kan nadelig zijn voor de diergezondheid, leidt tot onnodig hoge kosten voor de melkveehouder en kan leiden tot een onnodig hoge belasting van bodem en water. Van belang is dus te komen tot
adviezen voor een op maat voorziening van mineralen en sporen voor de diverse praktijksituaties.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096