Sturen op RE-gehalte gras

Het ruweiwitgehalte (RE-gehalte) in gras(kuil) varieert sterk gedurende het seizoen. De hoogte en het tijdstip van de stikstofbemesting, de weersomstandigheden en de snedezwaarte bepalen het RE-gehalte. In opdracht van Productschap Zuivel heeft NMI de adviesmodule ‘REgras’ ontwikkeld.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096