Spoorwijzer voor de melk- en jongveestapel

Voor jongvee, hoog productief en droogstaand melkvee is een juiste voorziening met spoorelementen (Co, Se, Cu en Zn) van groot belang. In de praktijk komen zowel situaties voor met een te krappe als met een veel te ruime voorziening van het vee met spoorelementen. Een te lage voorziening met spoorelementen leidt tot een verminderde dierprestatie en een kortere levensduur van de veestapel. Een te hoog gebruik van spoorelementen houdt ook risico’s in voor de diergezondheid, zowel direct door een te hoge opname van een bepaald spoorelement als indirect door mogelijke interacties van dit spoorelement met andere spoorelementen.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096