Siliciumtoediening: effect op beschikbaarheid van P, droogtetolerantie, en ziekteweerbaarheid op gras- en maïsland

Silicium (Si) is één van de basisbestanddelen van grond, maar is toch vrijwel niet in opneembare vorm aanwezig. Hoewel Si geen direct effect op de groei van de plant heeft is er wel een aantal indirecte positieve effecten op de gewasgroei.

Via literatuuronderzoek is nagegaan in hoeverre de effecten van Si mogelijk ook van toepassing zijn op de teelt van gras en maïs. Daarbij is eerst gekeken naar factoren die van invloed zijn op de Si-beschikbaarheid. De hoeveelheid gegevens omtrent positieve effecten van Si voor de teelt van gras en maïs is beperkt. Daarom is ook gekeken naar andere grasrassen dan die in Nederland voorkomen of is gekeken naar grasachtigen zoals de granen.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096