Bemestingsadvies voor snijmaïs na het oogsten van een snede gras of van een vanggewas

In opdracht van het Productschap Zuivel heeft het Nutriënten Management Instituut NMI een stikstofbemestingsadvies ontwikkeld voor snijmaïs na het oogsten van een snede gras of van een vanggewas. Meestal is het gras of het vanggewas, voorafgaand aan het oogsten, bemest met dierlijke mest en/of kunstmest.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096