Bemestingsadvies bij inzaaien van grasland na bouwland

Het Productschap Zuivel heeft Nutriënten Management Instituut NMI en Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group (P-ASG) de opdracht gegeven om op basis van literatuurgegevens een bemestingsadvies te ontwikkelen bij het inzaaien van grasland op percelen die als bouwland in gebruik zijn geweest.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096