Vaststellen voedings-status aan vitaminen en spoorelementen bij melkvee via gerichte bepalingen in koemelk

De gezondheid en melkproductie van de koe hebben baat bij een goede voorziening van het dier met vitaminen en spoorelementen. Om in de praktijk tot een goede voorziening met vitaminen en spoorelementen te komen worden van een aantal vitaminen en van de meeste spoorelementen via krachtvoer en mineralenmengsels grote hoeveelheden aan het rantsoen toegevoegd. Dit kan leiden tot een overdosering, die vanuit het dier niet gewenst is. Daarnaast leidt het gebruik tot hogere kosten. Om tot een afgewogen dosering van vitaminen en spoorelementen te komen is inzicht in de voedingsstatus van het melkvee onontbeerlijk.

Download hier het uitgebrachte rapport uit 2003 en hier het rapport uit 2004

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096