Advies bemesting fosfaat op grasland op basis van twee bodemlagen

In 2002 heeft de Commissie Melkveehouderij van het Productschap Zuivel de uitvoering van het project “Advies bemesting fosfaat op grasland op basis van twee bodemlagen” opgedragen aan Nutriënten Management Instituut NMI en het toenmalige Praktijkonderzoek Veehouderij (nu P-ASG: Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR). NMI kreeg daarbij de rol van trekkerinstituut. Het resultaat van het project is vastgelegd in dit rapport.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096