Toetsing van voorjaars-meststoffen op grasland; 2002

Door de invoering van Minas zal de maximale jaargift aan stikstof (N) met mest en kunstmest op grasland dalen naar 200 à 300 kg N ha-1. Dit kost opbrengst en kan leiden tot een lagere graskwaliteit. Van belang is het na te gaan hoe deze nadelige effecten voor de veehouderij zoveel mogelijk zijn te beperken. Uit een literatuurstudie bleek dat de N-benutting bij de 1e snede sterk is te verhogen door het toepassen van N-deling en of het gebruik van andere meststoffen (voorjaarsmeststoffen) dan de gangbare meststof.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096