Efficiënter stikstofgebruik bij lage bemestingsniveaus op grasland

Als gevolg van Minas zal de maximale jaargift aan stikstof (N) met mest en kunstmest dalen naar 200-300 kg N per ha grasland per jaar. Dit kost grasopbrengst en leidt mogelijk tot kwaliteitsverlies. In deze studie is nagegaan welke aanpassingen in bemestingsstrategie en graslandgebruik mogelijk zijn om de daling van de grasopbrengst en graskwaliteit door een lager N-gebruik tot een minimum te beperken. Daartoe is gekeken naar de volgende hoofdpunten:

  •  optimalisatie toediening van minerale N-meststoffen;
  •  optimalisatie toediening dierlijke mest;
  •  optimalisatie bemesting en graslandgebruik; en
  •  inspelen op actuele weers- en bodemomstandigheden

Auteur(s): dr.ir. D.W. Bussink, ing. G. Holshof, ir. W.N. Vergeer, drs. R.L.M. Schils en ing. R.F. Bakker

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel.  06 2903 7096