Verlagen ammoniakemissie kan

Het omlaag brengen van de ammoniakemissie is dringend gewenst. In de rundveehouderij zijn er nog veel mogelijkheden.

Lees meer hierover in deze factsheet

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096