Team

Bekijk hier het team van NMI en de contactgegevens

ir. Romke Postma
Senior projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 46020776

Na mijn studie Bodemvruchtbaarheid aan de Landbouwuniversiteit Wageningen ben ik al vrij snel begonnen bij het NMI, dat toen nog deels gedetacheerd was bij het toenmalige Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren.

Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en heb ik het als senior projectmanager nog goed naar mijn zin bij het NMI. Ik vind het boeiend om me bezig te houden met uiteenlopende onderwerpen rond het thema bodem, vooral waar het raakt aan vragen over duurzaamheid. Zo'n vraag is bijvoorbeeld: hoe kan de bodem zodanig worden gebruikt voor de landbouw dat het niet leidt tot een negatieve belasting van het milieu? Om samen met opdrachtgevers en andere betrokkenen, antwoorden te vinden op zo'n vraag is voor mij een uitdaging.

In mijn vrije tijd fiets ik graag en geniet ik van het landschap, de landbouw én de natuur, met de bodem als basis. Voor mij is het een mooie manier om contact te houden met de omgeving en dé manier om te ontspannen.

dr. ir. Wim Bussink
Senior projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 29037096

Kennis ontwikkelen en toepasbaar maken dat is wat mij drijft. Bij mij ligt dat op het werkveld bodem, "Soil for life". Vroeger op het ouderlijk bedrijf was ik al gefascineerd door wat er onder een graszode zat. Zo heb ik toen vastgesteld dat op een droogtegevoelig deel van een perceel op 30 cm diepte een klein inspoelingslaagje (desert pavement) zat. Logisch dat gras daar slecht wilde groeien.
Na mijn studie bodem(schei)kunde in Wageningen ben ik in 1987 bij NMI begonnen met het meten van NH3-emissie en het optimaliseren van nutriëntenkringlopen op praktijkbedrijven. Ja, toen ook al. Aansluitend lag de focus op graslandmanagement en ontwikkeling van nieuwe bemestingsadviezen. Na de constatering dat veel analysetechnieken in het grondonderzoek verouderd waren, heb ik gewerkt aan de vernieuwing van grondonderzoek. Nu meten we bijvoorbeeld veel bodemparameters met nabij infraroodspectroscopie. NH3-emissie, nutriëntenkringlopen, fosfaat, bodemkwaliteit, resource efficiency en micronutriënten zijn mijn belangrijkste aandachtsgebieden, altijd met de insteek "de klant moet er wat mee kunnen". Ik ben daarbij altijd in voor iets nieuws.

dr. ir. Gerard Ros
Senior projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 29513812

Als bevlogen onderzoeker beweeg ik me op het grensvlak van bodem, water en landbouw. Mijn kennis en expertise op dit terrein zet ik in om duurzame productiesystemen te ontwikkelen. De complexe interactie tussen chemische, fysische en biologische processen in de bodem zorgt daarbij voor een continue uitdaging. Het is mijn visie dat de bodem veel kansen biedt voor zowel het ontwerp, het beheer als het duurzaam gebruik van onze leefomgeving.

Ik ben altijd op zoek naar het verleggen van grenzen en zie snel nieuwe kansen en mogelijkheden. Ik hou van lezen en discussiëren over thema's op het grensvlak wetenschap, religie en maatschappij, en lees gemiddeld 5 boeken per week. Ik ben een ras-optimist met een wat filosofische insteek, en denk in abstracte structuren en modellen.

dr. ir. Laura van Schöll
Senior projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 52002193

Duurzame landbouw mogelijk maken. Dat is mijn drijfveer bij het NMI. De bodem zie ik als de basis van een duurzame en productieve leefomgeving. Voor het in stand houden van de bodemkwaliteit is een bewust bodembeheer nodig, waarbij de bodem gericht gevoed wordt met organische stof en nutriënten. Het sluiten van kringlopen en het inzetten van reststromen of herwonnen nutriënten in de landbouw wordt daarbij steeds belangrijker.
Binnen dit thema werk ik aan het opstellen en testen van uitgekiende bemestingsadviezen, de toepassing van de meststoffenwet, het karakteriseren van landbouwkundige waarde van producten, beoordelen van mogelijkheden van producten als meststof, en het uitvoeren van verkennende beleidsstudies. Doordat we voor alle partijen in de keten werken behouden we onze onafhankelijke blik, en kunnen we snel schakelen tussen specifieke expertise en het omvattende overzicht. Dit maakt het werk voor mij afwisselend en uitdagend. Tijdens mijn studie en promotie in Wageningen heb ik mij verdiept in de respons van planten en het bodemleven op het aanbod van voedende en toxische elementen en organische stof in de bodem. Bij het NMI kan ik mijn kennis en kunde ook echt inzetten om bruikbare adviezen voor de praktijk te ontwikkelen.

dr. ing. Debby van Rotterdam-Los
Senior projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 25179329

Mijn carrière begon met de drang naar het analyseren. Dit werd in eerste instantie bevredigd op de hogere laboratorium opleiding en daarna als chemisch analist in de laboratoria van Akzo Nobel en Unilever. Interessant, maar het werk gaf geen voldoening. Écht enthousiasme kwam op de universiteit van Utrecht waar ik in talloze colleges en veldwerkexcursies, o.a. in Java Indonesië, leerde over het functioneren van de aarde en met name de bodem. Bij de Wageningen universiteit werd het nog mooier toen ik mijn analytische skills kon combineren met mijn kennis van de bodem om de beschikbaarheid van fosfaat en kalium in de bodem te meten en te voorspellen. Het mooie van werken bij het NMI is dat ik (opgedane) kennis mag vertalen naar praktijk. Mijn fosfaat onderzoek heeft bijvoorbeeld geleid tot een nauwkeuriger bemestingsadvies. Ik vind het prachtig om aan actuele vraagstukken te werken en op basis van kennis en kunde bouwstenen aan te leveren waar de praktijk op kan bouwen.

 

Anneke van Dijken
Secretaresse
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 46105131

Sinds september 2008 werk ik bij NMI als secretaresse.

De administratie in ruime zin (secretariële ondersteuning in projecten, notuleren, correspondentie, agendabeheer, organiseren van bijeenkomsten, bijhouden van de website, etc.) valt onder mijn verantwoordelijkheid. Het is een boeiende, afwisselende baan in een bont gezelschap van wetenschappers met liefde en passie voor een vitale bodem.

In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek en ik hou van winkelen en puzzelen. Verder kan ik ontzettend genieten van wat de natuur in de verschillende jaargetijden heeft te bieden.

Job de Pater MSc
Projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 11456227

Sinds 2016 werk ik bij NMI waar ik mezelf nuttig maak door data om te zetten in informatie die toepasbaar is in de praktijk. Ik omschrijf mezelf als een enthousiaste medewerker die zijn hand niet omdraait voor moeilijke taken. Met mijn zowel technische als boeren achtergrond wil ik me inzetten voor een vitaal landbouwsysteem en tevreden boeren.

Imke Harms MSc
Projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 21373661

After completing my MSc studies in Agriculture and Environmental Sciences in 2014, the work at NMI is a great opportunity to apply my achieved skills and knowledge around managing agricultural soils. To improve nutrient efficiency and to lower emissions from agriculture to the environment are goals I want to contribute to. Not only that: exchanging with farmers about their motivation and struggles drives me. Having been brought up on our family farm in Northern Germany I gained a feeling for farming reality.
My free time project at the moment: learning Dutch!

Ing. Dirk Thijssen
Projectmedewerker
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 52002194

Sinds 2016 werk ik met veel plezier bij NMI als projectmedewerker. Daarvoor heb ik de opleiding Dier- en Veehouderij gevolgd aan de HAS in Den Bosch. Vroeger was ik al geïnteresseerd in alles wat onder de grond leefde en vroeg ik mij af hoe het mogelijk was dat alles groeide.

Het uitdagende aan deze functie is de afwisseling tussen de projecten. Met een laboratoriumproef bereken je de bemesting tot 3 cijfers achter de komma, bij een studiegroep van melkveehouders beantwoordt je een vraag op de achterkant van een sigarendoosje. Ook het veldwerk varieert ontzettend, van de Drentse bossen tot het grondwater van Brabant, van het fosfaat in het veenweide gebied tot aan de asperge heuvels van Limburg.

Naast mijn werk ben ik graag in de moestuin te vinden, voetbal ik 3x per week bij de ‘Hapse Boys’ en ben ik raadslid bij de carnavalsvereniging uit Haps.

Sven Verweij MSc
Projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 11749506

Met interesse voor de fysische kanten van het vak aardrijkskunde ben ik naar Wageningen gekomen om Bodem, Water en Atmosfeer te studeren en ontdekte daar de diversiteit van bodems met al hun texturen, kleuren en verhalen en besloot de richting van bodemgeografie op te gaan. Tijdens mijn studie heb ik onder meer meegewerkt aan Bodemfoto.nl, een website waar mensen hun foto’s over de bodem kunnen insturen en een verhaaltje erbij kunnen plaatsen. Het laatste jaar van mijn studie bracht me in aanraking met verschillende vormen van machine learning en ben ik dat gaan toepassen op verschillende (bodem)datasets. In 2018 ben ik begonnen bij het NMI en probeer ik dit alles in de praktijk te brengen en zo nieuwe inzichten te vinden.

In mijn vrije tijd hou ik ervan om te fietsen, een fuut tegen te komen, aan mijn Raspberry Pi te knutselen en te sporten met mijn team.

 

dr.ir. Yuki Fujita
Projectmanager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 15308929

Per 1 september is Yuki Fujita begonnen als projectmanager bij NMI. Ze zal vooral werken aan data-analyse en modellering in uiteenlopende projecten. Yuki heeft een Master-thesis gehaald in Kyoto en in Wageningen en is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. De titel van haar dissertatie was ‘Balance matters: N:P stoichiometry and plant diversity in grassland systems’. Vanaf 2010 is ze werkzaam geweest als ecohydrologe bij KWR, waarbij het accent lag op het ontrafelen van oorzakelijke verbanden in bodem-planten-watersystemen via (statistische) data-analyse en modellering. Ze is afkomstig uit Japan en woont in Utrecht. Ze werkt op maandagen, dinsdagen, en donderdagen.