Vacature voor Onderzoeker ammoniak- en broeikasgasemissies

Wil je maatschappelijk relevant bezig zijn door te zoeken naar oplossingen voor de stikstofcrisis? Wil je een bijdrage leveren aan het verminderen van ammoniakemissie, broeikasgassen en het sluiten van nutriëntenkringlopen voor het verduurzamen van de landbouw? Heb je binnen deze thema’s kennis van meettechnieken, modelleren en het analyseren en rapporteren van data? Wij bieden je een flexibele en uitdagende werkomgeving waarin je in een enthousiast team projectmatig aan de slag gaat om een bijdrage te leveren aan deze thema’s!

Download hier de omschrijving van deze vacatureGeef een antwoord