De waarde van compost als bodemverbeteraar

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijk­ste productiefactor: een gezonde en vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische stofgehalte van de bodem is daarbij een cruci­ale factor. Compost is niet alleen een belangrijke leveran­cier van een goede kwaliteit organische stof.

Lees hier het in het nieuwsbulletin van de BVOR (oktober 2015) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een reactie