Het project Boeren & AgroBiodiversiteit voor De Peel wil agrarische ondernemers begeleiden hun bedrijf robuuster en economisch sterker te maken met agrobiodiversiteit (AB) als belangrijk middel. Vanaf 2011 tot in 2013 onderzoeken melkveehouders en akkerbouwers in dit praktijkproject hoe ze AB kunnen toepassen op hun bedrijf. Een tiental ondernemers gaat nu eerst aan de slag om op hun bedrijf diverse maatregelen uit te testen. Alle andere ondernemers kunnen daarbij meekijken, meeleren en meedoen om het later zelf toe te passen.
Het project wordt uitgevoerd in opdracht van PION door NMI in samenwerking met WUR-Livestock Research en CropEye. Het is één van de drie proeftuinen binnen het koepelproject Boeren en Agrobiodiversiteit van ZLTO.
Het project is mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord Brabant, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Landbouw Innovatie Brabant (LIB) en ZLTO (bekijk hier onze flyer).

Over het belang van agrobiodiversiteit (ABD) voor landbouw èn biodiversiteit bestaat geen twijfel. Er circuleren diverse lijsten met landbouwkundige maatregelen die op bedrijfsniveau positief inwerken op ABD. Naarmate er meer met de maatregelen wordt geëxperimenteerd is er behoefte om te "monitoren". Hoe meten we de progressie die we maken met ABD? Deze vraag stellen wij ons vanuit het project. De complexiteit van ABD mag geen reden zijn om alleen maatregelen te scoren. We willen ook weten wat het oplevert aan 'echte' biodiversiteit. In het project Boeren en Agrobiodiversiteit wordt energie gestopt in het ontwikkelen van een meetlat ABD (inclusief bodem). Deze tool wordt opgezet in samenwerking met studenten van de richting functionele biologie van HAS Den Bosch.

Bekijk hier twee voorbeeldscans:
BiodiversiteitScan Albert_Vink
BiodiversiteitScan Tonny_Meulensteen

 

Nieuwsbrieven
Lees hier onze laatste nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
En bekijk de afsluitende nieuwsbrief van het project.

 

Centrale bijeenkomst 2012

Lees hier het verslag van de centrale bijeenkomst 2012.

Bekijk hier de gehouden presentaties van de centrale bijeenkomst:
Rode draad
Presentatie Marjoleine Hanegraaf
Presentatie Frank Verhoeven
Presentatie Jos de Kleijne
Presentatie Ton Derks - Samenwerking en bodem
Presentatie Ton Derks - Levensduur koe

Lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen artikel met betrekking tot Boeren en AgroBiodiversiteit: Artikel Nieuwe Oogst 14-01-2013

 

Themabijeenkomst Perspectief voor selectief droogzetten zonder antibiotica

Lees hier de uitnodiging voor de themabijeenkomst op 23 januari 2013.
Lees hier een verslag van deze bijeenkomst.

En bekijk hier de presentaties van deze dag:
Presentatie Toon van Hoof - 23-01-2013
Presentatie Hans Coolen - 23-01-2013
Presentatie Christian Scherpenzeel - 23-01-2013

Bekijk hier het filmpje dat direct na de bijeenkomst is opgenomen:
http://www.youtube.com/watch?v=9_6KqucJkJI

 

Overig

Lees hier een door Claudia Rieswijk geschreven artikel over Agrobiodiversiteit - Meten is weten