Nieuwsbrief 4-2016

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 4, jaargang 5
 
december 2016

NMI wenst u prettige feestdagen en alle goeds voor 2017

 
Happy-new-year


 

Nieuw project: Waardenetwerk organische bemesting asperges

Samen met een groep Limburgse aspergetelers gaat NMI in 2017 aan de slag met de (organische) bemesting. Hiervoor heeft de Provincie Limburg subsidie toegekend, die vooral moet bijdragen aan een verbetering van de grondwaterkwaliteit. In het Waardenetwerk wordt voor gespecialiseerde aspergebedrijven nagegaan hoe ze het behoud van een goede bodemkwaliteit (met name organische stofgehalte) kunnen combineren met een minimalisering van nitraatuitspoeling en het nitraatgehalte in grondwater (tot onder de norm van 50 mg nitraat per liter). De focus zal voornamelijk liggen op de maatregelen die bij de aanleg van nieuwe aspergepercelen kunnen worden genomen (keuze organische meststof; hoogte gift) en het in beeld brengen van consequenties daarvan voor de bodemkwaliteit (voornamelijk organische stofgehalte) en de nitraatuitspoeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, tel. 06 4602 0776, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl

NMI gaat zich ISO 9001 certificeren in 2017                      

NMI levert van huis uit kwaliteit gebaseerd op een correct projectmanagement. Dit wordt niet alleen bewezen door de dienstverlening aan onze klanten, maar we zullen het eerste halfjaar van 2017 ook gebruiken om NMI ISO 9001 te certificeren. Met dit certificaat kunnen we onze klanten en leveranciers volgens het kwaliteitshandboek in wording bedienen.

Klanten en stakeholders die nog suggesties hebben, zowel als ervaringsdeskundige ISO 9001 of vanuit hun relatie met NMI, worden van harte uitgenodigd deze met ons te delen (nmi@nmi-agro.nl). Dat zullen we zeer waarderen!

Introductie Dirk Thijssen

Sinds 2006 werk ik op een melkveehouderij bij ons in de buurt en ben ik de agrarische sector aantrekkelijk gaan vinden. Vandaar dat ik in 2012 de opleiding Dier en Veehouderij ben gaan volgen op de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Daar ben ik in contact gekomen met de bodem en heb ik besloten om mijn verdere studie hierop te focussen. Vandaar dat ik bij NMI stage heb gelopen en vervolgens hier ook mocht afstuderen. In aansluiting hierop ben ik als projectmedewerker bij NMI gaan werken en ondersteun ik de verschillende projectleiders. Het leuke hieraan is dat de functie gevarieerd is. Het ene moment sta ik in de Friese bodem te woelen en het andere moment in de Brabantse stallen tussen de melkkoeien.

Naast mijn werk voetbal ik graag, geef ik keeper training aan de jeugd, hobby ik nog op de boerderij en zit ik bij de carnavalsvereniging uit ons dorp.
Ik ben bereikbaar via tel. 06 5200 2194 of e-mail dirk.thijssen@nmi-agro.nl

NMI ondertekent Manifest Organische Stof

Samen met een groot aantal andere partijen, waaronder de initiatiefnemers LTO en de BVOR, heeft NMI het ‘Manifest organische stof: leven in de Nederlandse bodem’ ondertekend. NMI wil hiermee aandacht vragen voor het belang van organische stof en kennisontwikkeling op dit terrein. Zo zijn er nog steeds geen streefwaarden voor het organische stofgehalte, zijn er nog veel vragen over het effect van organische stof op waterkwaliteit en –kwantiteit en de rol van organische stof bij klimaatverandering. NMI wil graag bijdragen aan de noodzakelijke kennisontwikkeling op dit terrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, tel. 06 4602 0776, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl

Naar klimaatbestendige landbouw voor opbrengstzekerheid en schoon water: Water resilient farming

Klimaatveranderingen hebben een grote impact op het neerslagpatroon (zwaardere buien, langere perioden van droogte, waterstress) en leiden tot grotere temperatuurschommelingen. Dit heeft grote gevolgen voor de opbrengst en oogstzekerheid van landbouwgewassen en de productkwaliteit en daarmee op inkomen van de ondernemer. Neveneffecten zijn hogere maatschappelijke kosten als gevolg van hogere piekafvoeren, meer uit- en afspoeling van nutriënten als nitraat en fosfaat en/of broeikasgasemissies (nadelig voor biodiversiteit).  De grote uitdaging is om de waterresilience/klimaatbestendigheid van de landbouw te verhogen. Dat levert een win win op voor de ondernemer en de maatschappij.
Nutriënten Management Instituut heeft daarvoor een nieuwe tool in ontwikkeling.  Deze is gericht op het vaststellen van de weerbaarheid van het landbouwbedrijf en van individuele percelen op de klimaat- en weergevoeligheid en de mogelijkheden voor klimaat adaptatie om zo de oogstzekerheid te verhogen, de risico’s van nutriëntverliezen (nitraat) en broeikasgasemissie te verminderen. Cruciaal daarbij is inspelen op de bodemkwaliteit en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Met stakeholders (waterschappen, drinkwaterbedrijven, agrariers (provincie) willen we dit binnenkort  gaan pilotten.

Hebt u interesse en of wilt u meer informatie wat deze aanpak voor u kan betekenen, neem dan contact op met  Wim Bussink, tel. 06 2903 7096, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl of Gerard Ros, tel. 06 2951 3812, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl

Terugblikken en vooruitkijken met Gerjanne Doppenberg

December.. de maand waarin je toch automatisch terugblikt op de maanden die achter je liggen maar ook plannen maakt voor het nieuwe jaar.
 
Voor mij deze december een extra terugblik. Na 3,5 jaar gewerkt te hebben bij het NMI ga ik vanaf januari 2017 elders aan de slag. Met een heleboel ervaringen en mooie herinneringen aan het NMI proost ik daarom op een nieuwe jaar vol mogelijkheden!
 
Lees hier mijn laatste blog.
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking!

 
Soil for Life
Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen e-mail: nmi@nmi-agro.nl
tel. + 31 (0)6 11 76 77 89 www.nmi-agro.nl
Powered by AcyMailing