Samen met Wageningen Plant Research heeft NMI gewerkt aan een verkenning van de economische en milieukundige aspecten van de export van struviet naar West Afrika. Struviet (magnesium ammonium fosfaat) wordt op steeds meer waterzuiveringen geproduceerd uit afvalwater. Door het overschot aan fosfaat uit mest in de Nederlandse landbouw is er hier echter nauwelijks vraag naar.

Lees verder

NMI heeft in opdracht van BMC Moerdijk een vergelijking gemaakt van de landbouwkundige waarde van verschillende vormen van (on)bewerkte pluimveemest, waaronder de pluimveemest-assen van de thermische conversie bij BMC. Deze assen vormen een goede basis-PK-meststof. Pluimveemest levert naast P en K ook N en organische stof; echter de bijdrage aan de aanvoer van de organische stof is beperkt, zeker in vergelijking met de levering vanuit gewasresten en groenbemesters of vanuit runderdrijfmest, GFT- of groencompost die in Nederland ruimschoots voorhanden zijn. Bij zowel pluimveemest-as als onbewerkte pluimveemest moet het overgrote deel van de N-behoefte met kunstmest-N worden aangevuld.

Lees verder en lees hier een in Nieuwe Oogst verschenen artikel

Ladies Day
In recent years NMI has teamed up with several new, highly innovative start-up companies to support agriculture, both in the Netherlands and abroad. We like this orientation very much. As an organisation, NMI goes back around 80 years and is sometimes tenderly framed as an old lady. But in the long history of NMI, to our knowledge there has never been any attention specifically directed at women farmers. Which is kind of odd, given both the number and importance of women at farms. For instance, many women farmers were motivated for mineral bookkeeping as from the introduction in the early ‘90s, even though this implied they would have this tedious administrative task on their plate.

Continue reading here

 

EU Climate Cafe Newsletter

Click to read the newsletter

New Manual NUTRIENT SOLUTIONS FOR GREENHOUSE CROPS available

The companies Yara, SQM, AkzoNobel, Eurofins Agro, NMI and Geerten van der Lugt have jointly published the manual 'Nutrient Solutions for greenhouse crops'. This manual describes how nutrient solutions in Horticulture should be used and contains a diversity of nutrient solutions for various crops.
foto boek nutrientsolutions klein2

 

Click here for the press release and download here the manual