Vitale bodems zijn van belang voor het leveren van een groot aantal ecosysteemdiensten voor agrariërs, waterbeheerders en andere landgebruikers. Een vitale bodem heeft een gevarieerd bodemleven, een goede bodemstructuur en is in staat om stoffen en water te bufferen. In 2019 hebben Rabobank, Vitens en ASR ons de opdracht gegeven om een eenduidig bodemwaarderingsinstrument te ontwikkelen. Wij – en dat zijn WEnR, Farmhack en het NMI – ontwikkelen daarom dit jaar een integrale Open BodemIndex die op een eenvoudige manier vertelt hoe de bodemkwaliteit is van elk perceel in Nederland en hoe deze kan worden verbeterd.

Lees verder

Written by NMI