Op dit moment is de landbouw nog afhankelijk van niet-hernieuwbare bronnen voor nutriënten: dit zijn de geïmporteerde delfstoffen fosfor (P), Kalium (K) en minerale stikstof (N). De laatste wordt met een hoge energie-input vanuit luchtstikstof gebonden. Er komen echter steeds meer alternatieven beschikbaar. Gerecyclede nutriënten uit afvalstromen zijn niet alleen uitstekende bronnen, maar zijn er ook in vele vormen. Organische bodemverbeteraars zoals compost, maar ook minerale producten zoals struviet en de vloeibare stikstofmeststof ammoniumsulfaat zijn bekende voorbeelden. Niet al deze gerecyclede meststoffen zijn toepasbaar in elke situatie in elke regio van Noordwest-Europa. Imke Harms en Romke Postma onderzochten de regiospecifieke vraag en brachten deze samen met andere Europese partners in het Interreg project ReNu2Farm in kaart.

Lees verder

Written by NMI