Meer dan de helft van de Nederlandse landbouwgronden is verzadigd met fosfaat (P) en heeft daardoor een verhoogd risico op P-uitspoeling naar het ondiepe grondwater. Wanneer P wordt toegediend aan de bodem in de vorm van meststoffen of organische bodemverbeteraars kan dit leiden tot een verhoogde P-uitspoeling, maar dat hoeft niet.

Lees hier een in Bodem (april 2019) verschenen artikel met betrekking tot dit onderwerp waaraan Debby van Rotterdam van het NMI heeft meegeschreven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 06 2517  9329

 

 

Written by Anneke van Dijken